06 - 41 54 12 04 info@leeffitvitaal.nl

Disclaimer

Disclaimer voor Leef Fit Vitaal

Algemeen

(Levi) van Wakeren (Kamer van Koophandel 77392558), hierna te noemen fitness trainer en coach, verleent u hierbij toegang tot Leef Fit Vitaal (de website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Leef Fit Vitaal en Levi van Wakeren zijn aangeleverd. Leef Fit Vitaal en Levi van Wakeren behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Leef Fit Vitaal en Levi van Wakeren.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Leef Fit Vitaal en Levi van Wakeren.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Leef Fit Vitaal en Levi van Wakeren. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Leef Fit Vitaal en Levi van Wakeren. Behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Neem gerust contact op

Wil je ook fit, vitaal en gezond worden en blijven? Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie over de aanpak van Leef Fit Vitaal.

Pr. Bernhardlaan 30
3901 CC Veenendaal

KvK-nummer: 77392558
Btw-nummer: NL003195294B17
IBAN: NL69 INGB 000 930 9323